Zavedení metodiky izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a její reverzní transkripce a amplifikace metodou PCR