Adaptační kurz 2022

12. – 14. září jsme strávili krásné dny s našimi nastupujícími prváky na Adaptačním kurzu v Rožnově pod Radhoštěm. Program byl bohatý a nastupující studenti prvního ročníku si zasloužili být pasováni na studenty naší katedry. Doufáme, že se se všemi budeme vídat až po zdárné ukončení studia.

Chemikem na zkoušku

Ve dnech 23. 8. – 25. 8. 2022 proběhl na katedře chemie PřF OU 2. ročník letní školy chemie – „Chemikem na zkoušku“. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit studenty – maturanty 2023 se životem vysokoškoláka a praktickou práci v laboratoři.