Publications

2019

Zelenka, T.; Slovák, V.; Lhotka, M.; Hotová, G., Alternative determination of the skeletal density of solids using a manometric gas physisorption apparatus: A systematic and methodological study, Microporous and Mesoporous Materials 290 (2019) 109641.

2018

Kinnertová, E.; Slovák, V., Influence of catalyst amount on properties of resorcinol-formaldehyde xerogels, Thermochimica Acta 660 (2018) 37–43.
Taraba, B.; Bulavová, P., Adsorption enthalpy of lead(II) and phenol on coals and activated carbon in the view of thermodynamic analysis and calorimetric measurements, The Journal of Chemical Thermodynamics 116 (2018) 97-106.
Hotová, G.; Slovák, V.; Soares Olívia, S.G.P.; Figueiredo, J.L.; Pereira, M.F., Oxygen surface groups analysis of carbonaceous samples pyrolysed at low temperature, Carbon 134 (2018) 255-263.
Bláhová, L.; Navrátilová, Z.; Mucha, M.; Navrátilová E.; Neděla, V., Influence of the slags treatment on the heavy metals binding, International Journal of Environmental Science and Technology 15 (2018) 697-706.
Hotová, G.; Slovák, V., Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry, Thermochimica Acta 666 (2018) 82-90.
Bulavová, P.; Parmentier, J.; Slovák, V., Facile synthesis of soft-templated carbon monoliths with hierarchical porosity for fast adsorption from liquid media, Microporous and Mesoporous Materials 272 (2018) 155-165.

2017

Palkovská, M.; Slovák, V.; Šubrt, J.; Boháček, J.; Havlín, J., Thermal decomposition of a peroxopolytitanic acid cryogel: TA/MS study, Thermochimica Acta 647 (2017) 1-7.
Mucha, M.; Pavlovský, J.; Navrátilová, Z., Organic vapours sorption on simply modified bentonites, Chemical Papers 71 (2017) 3-12.
Samiec, P.; Navrátilová, Z., Electrochemical behaviour of bromazepam and alprazolam and their determination in the pharmaceutical tablets Lexaurin and Xanax on carbon paste electrode, Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 148 (2017) 449-455.
Samiec, P.; Švorc, Ľ.; Stanković, D.M.; Vojs, M.; Marton M.; Navrátilová, Z., Mercury-free and modification-free electroanalytical approachtowards bromazepam and alprazolam sensing: A facile and efficientassay for their quantification in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes, Sensors and Actuators B 245 (2017) 963-971.
Štefelová, J.; Slovák, V.; Siqueira, G; Olsson, RT.; Tingaut, P.;, Zimmermann, T.; Sehaqui, H., Drying and pyrolysis of cellulose nanofibers from wood, bacteria, and algae for char application in oil absorption and dye adsorption, Acs Sustainable Chemistry & Engineering 5 (2017) 2679-2692.
Hotová, G.; Slovák, V., Determination of the surface oxidation degree of the carbonaceous materials by quantitative TG-MS analysis, Analytical Chemistry 89 (2017) 1710-1715.
Bláhová, L.; Navrátilová, Z.; Mucha, M.; Gorošová, S., Alkali-activation of blast furnace slag as possible modification for improving sorption properties of heavy metals, Journal of the Polish Mineral Engineering Society 39 (2017) 59-64.
Bláhová, L.; Myrta, M., Separation of beverage cartons layers, Journal of the Polish Mineral Engineering Society 39 (2017) 189-194.
Šubrt, J.; Pližingrová, E.; Palkovská, M.; Klementová, M.; Bezdička, P.; Kupčík, J.; Sovová, H., Titania aerogels with tailored nano and microstructure: comparison of lyophilization and supercritical drying, Pure and Applied Chemistry 89 (2017) 501-509.
Kričfaluši, D.; Prášilová, J.; Trčková, K., Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů), In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. 44 (2017) 233-243.
Taraba, B.; Zelenka, T., Study of micropores accessibility in coals and activated carbon using immersion heats with C1-C4 alkanols, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 128 (2017) 1505–1512.
Štefelová, J.; Zelenka, T.; Slovák, V., Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust, Wood Science and Technology 51 (2017) 1321–1338.

2016

Hotová, G.; Slovák, V., Quantitative TG-MS analysis of evolved gases during the thermal decomposition of carbon containing solids, Thermochimica Acta 632 (2016) 23-28.
Zelenka, T., Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics, Microporous and Mesoporous Materials 227 (2016) 202-209.
Veselá, P.; Slovák, V.; Zelenka, T.; Koštejn, M.; Mucha, M., The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 121 (2016) 29-40.
Taraba, B.; Veselá, P., Sorption of lead(II) ions on natural coals and activated carbon: mechanistic, kinetic, and thermodynamic aspects, Energy & Fuels 30 (2016) 5846-5853.
Hrvolová, B.; Martínez-Huélamo, M.; Colmán-Martínez, M.; Hurtado-Barroso, S.; Lamuela-Raventós, R. M.; Kalina, J., Development of an advanced HPLC-MS/MS method for the determination of carotenoids and fat-soluble vitamins in human plasma, International Journal of Molecular Sciences 10 (2016) 1-17.
Maršálek, R.; Sassiková, M., Characterization of the size distribution of subbituminous coal by laser diffraction, Instrumentation Science and Technology 44 (2016) 233-240.
Taraba, B.; Pavelek, Z., Study of coal oxidation behaviour in re-opened sealed heating, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 40 (2016) 433-436.
Samiec, P.; Navrátilová, Z.; Fischer, J., Voltammetry of benzodiazepines on meniscus-modified silver solid amalgam electrode, Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 147 (2016) 127-134.
Palkovská, M.; Slovák, V.; Šubrt, J.; Boháček, J.; Barbieriková, Z.; Brezová, V.; Fajgar, R., Investigation of the thermal decomposition of a new titanium dioxide material: TA/MS and EPR study, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 125 (2016) 1071-1078.
Korpas, J.; Slovák V.; Wichterle, K., Waste poly(vinyl chloride) pyrolysis with hydrogen chloride abatement by steelmaking dust, Chemical Papers 70 (2016) 926-932.
Bláhová, L.; Navrátilová, Z.; Mucha, M.; Gorošová S., Alkali-activated blast furnace slags as possible sorbents for heavy metals, In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA (2016) 197-202.
Prášilová, J.; Kundrát, J.; Doleček, J., Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání, In: ScienEdu - Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (2016) 165-169.
Trčková K., Uspět neznamená umět, In: 11. mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie, Praha: Nakladatelství P3K s.r.o. (2016) .
Prášilová, J.; Kundrát, J.; Doleček, J. , Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání, In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (2016) 165-169.
Kričfaluši, D., Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání, ScienEdu - Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní: Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave (2016) 113-120.

2015

Veselá, P.; Riikonen, J.; Nissinen, T.; Lehto, VP.; Slovák, V., Optimisation of thermoporometry measurements to evaluate mesoporous organic and carbon xero-, cryo- and aerogels, Thermochimica Acta 621 (2015) 81-89.
Hotová, G.; Slovák, V., Effect of pyrolysis temperature and thermal oxidation on the adsorption properties of carbon cryogels, Thermochimica Acta 614 (2015) 45-51.
Navrátilová, Z.; Mucha, M., Organo-montmorillonites as carbon paste electrode modifiers, Journal of Solid State Electrochemistry 19 (2015) 2013-2022.
Samiec, P.; Navrátilová, Z. , Voltammetric studies of benzodiazepines on meniscus modified silver solid amalgam electrode, XXXV Moderni Elektrochemicke Metody (2015) 199-203.
Štefelová, J.; Slovák, V., Reproducibility of preparation of cellulose-based cryogels characterised by TG-MS, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 119 (2015) 359-367.
Laryšová, A.; Endlová, L.; Vrbovský, V.; Navrátilová, Z., Alkaloids in Poppy Straw by High Performance Liquid Chromatography, Chemické listy 109 (2015) 229-234.
Prášilová, J.; Klečková, M., Kameníček, J., Materials for Chemistry Teaching at Grammar Schools, Chemické listy 109 (2015) 726–731.
Kričfaluši, D.; Konečná, P.; Solárová, M., Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se, XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie Didaktika chemie a její kontexty. (2015) 92-96.
Endlová, L.; Laryšová, A.; Vrbovský, V.; Navrátilová, Z., Analysis of alkaloids in poppy straw by high-performance liquid chromatography, IOSR Journal of Engineering 5 (2015) 1-7.
Bláhová, L.; Navrátilová, Z.; Mucha, M.; Gorošová, S., Sorption properties of slags, Journal of the Polish Mineral Engineering Society 16 (2015) 89-94.

2014

Kalina, J.; Hrvolová, B.; Krohová, J.; Šmondrk, M.; Penhaker, M., An experiment for teaching – Photometry, Chemicke Listy 108 (2014) 172-175.
Taraba, B.; Michalec, Z.; Michálcová, V.; Blejchar, T.; Bojko, M.; Kozubková, M., CFD simulations of the effect of wind on the spontaneous heating of coal stockpiles, Fuel 118 (2014) 107-112.
Taraba, B.; Pavelek, Z., Investigation of the spontaneous combustion susceptibility of coal using the pulse flow calorimetric method: 25 years of experience, Fuel 125 (2014) 101-105.
Veselá, P.; Slovák, V., N-doped carbon xerogels prepared by ammonia assisted pyrolysis: Surface characterisation, thermal properties and adsorption ability for heavy metal ions, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 109 (2014) 266-271.
Veselá, P.; Slovák, V., Organic xerogels based on condensation of different m-substituted phenols with formaldehyde, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 116 (2014) 663-669.
Zelenka, T.; Taraba, B., Sorption of CO2 on low-rank coal: Study of influence of various drying methods on microporous characteristics, International Journal of Coal Geology 132 (2014) 1-5.
Trčková, K., Bílé zlato, In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech, Praha (2014) 64-70.
Trčková, K., Multikomponentní úlohy, In: Časopis pre školy Bech. Trnava: Trnavská univerzita (2014) 62-66.
Samiec, P.; Fischer, J.; Navrátilová, Z., Voltammetric determination of Diazepam at meniscus-modified silver solid amalgam electrode, Sensing in Electroanalysis 8 (2014) 285-291.
Samiec, P.; Navrátilová, Z., Voltammetric determination of Nordiazepam at meniscus modified silver solid amalgam electrode, Acta Chimica Slovaca 7 (2014) 105—108.
Prášilová, J.; Kameníček, J.; Klečková, M., Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice, Scientia in educatione 5 (2014) 50-59.
Prášilová, J.; Klečková, M.; Kameníček, J.; Látal, F., Možnosti zařazení poznatků z průmyslové chemie do výuky nejen přírodovědných předmětů, In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Sborník příspěvků XXIII. mezinárodní konference o výuce chemie a IX. regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu (2014) .

2013

Kováč, D.; Malenovský, Z.; Urban, O.; Špunda, V.; Kalina, J.; Ač, A.; Kaplan, V.; Hanuš, J. , Response of green reflectance continuum removal index to the xanthophyll de-epoxidation cycle in Norway spruce needles, Journal of Experimental Botany 64 (2013) 1817-1827.
Taraba, B. , Immobilisation of lead(II) ions from aqueous solutions on natural coal – Comparison of calculated and measured adsorption enthalpies, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 112 (2013) 1559-1563.
Taraba, B.; Moni, V.; Zíma, R., Calorimetric study of basic parameters affecting oxidation of brown coal. In Geoconference on Science and Technologies in Geology, International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM 1 (2013) 273-279.
Veselá, P.; Slovák, V., Monitoring of N-doped organic xerogels pyrolysis by TG-MS, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 113 (2013) 209-217.
Trčková, K., Početní gramotnost žáků ve výuce chemie, In: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach z didaktiky chémie: zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava (2013) .
Trčková, K., Posílení gramotností žáků ve výuce chemie, In: Aktuální problémy disertačních prací oboru didaktika chemie: mezinárodní konference studentů doktorského studia didaktiky chemie, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci (2013) .
Kričfaluši, D. , Vzdělávání učitelů chemie, Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Zborník z medzinárodnej konferencie. Zvolen: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (2013) 31-35.

2012

Slovák, V.; Taraba, B. , Urea and CaCl2 as inhibitors of coal low-temperature oxidation, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 110 (2012) 363-367.
Taraba, B. , Adsorption heats of phenol on activated carbon using adapted method of immersion calorimetry, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 107 (2012) 923-926.
Veselá, P.; Slovák, V. , Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 108 (2012) 475-480.
Mucha, M.; Kurka, P.; Kalina, J., HPLC method for determination of benzodiazepine, Chemické listy 106 (2012) S77-S81.
Mucha, M.; Pavlovský, J.; Herecová, L.; Míček, D.; Vežníková, H. , Possibilities of preparation of materials based on clay – humic acids, Chemické listy 106 (2012) 1140-1142.
Taraba, B.; Veselá, P., Immobilization of lead(II) Ions on coal – A thermodynamic view, Chemické listy 106 (2012) 1081-1085.
Navrátilová, Z.; Turčíková, L.; Plačková, A., Voltammetric characterization of montmorillonite-based organo derivatives, Sensing in Electroanalysis 7 (2012) 257-264.
Prášilová, J.; Kameníček, J., Multimediální prezentace jako nástroj poznání ve výuce chemie aneb moderní učitel dokáže vytvořit multimediální prezentaci, Media4u Magazine 9 (2012) 101-106.
Konečná, P.; Kričfaluši, D., Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, SciCom v Přírodních vědách - domácí a zahraniční inspirace, sborník příspěvků. Ostrava: VŠB - TU (2012) 40-43.

2011

Maršálek, R.; Navrátilová, Z. , Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral, Chemical Papers 65 (2011) 77-84.
Maršálek, R.; Pospíšil, J.; Taraba, B. , The influence of temperature on the adsorption of CTAB on coals, Colloids and Surfaces a-Physicochemical and Engineering Aspects 383 (2011) 80-85.
Taraba, B. , Flow calorimetric insight to competitive sorption of carbon dioxide and methane on coal, Thermochimica Acta 523 (2011) 250-252.
Taraba, B.; Michalec, Z. , Effect of longwall face advance rate on spontaneous heating process in the gob area – CFD modelling, Fuel 90 (2011) 2790-2797.
Taraba, B.; Peter, R.; Slovák, V. , Calorimetric investigation of chemical additives affecting oxidation of coal at low temperatures, Fuel Processing Technology 92 (2011) 712-715.
Taraba, B.; Veselá, P.; Maršálek, R. , Immobilization of lead(II) ions on coals – Contribution to immobilization mechanism, Chemické listy 105 (2011) 966-971.
Bílek, M.; Kričfaluši, D. , Real and virtual environment interactions in early chemistry education, Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava (2011) 63-70.
Kričfaluši, D., Informační gramotnost – nezbytná součást profilu učitele, Media4u Magazine (2011) 17-21.