Možnosti zařazení poznatků z průmyslové chemie do výuky nejen přírodovědných předmětů