Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání