Chemie (dvouoborová)

Charakteristika studijního oboru Chemie je úzce propojena s dalšími přírodními vědami (fyzika, biologie, matematika) v jejichž bezprostředním sepětí se synergeticky zvyšuje možnost exaktního a komplexního pohledu na děje v celé neživé i živé přírodě. Bakalářský studijní obor Chemie (dvouoborové) je koncipován jako součást víceoborového studia a je kombinovatelný s obdobně konstruovanými obory jak na Přírodovědecké […]

Chemie (jednooborová)

Charakteristika studia Bakalářský studijní obor chemie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří budou obeznámeni se všemi fundamentálními chemickými disciplínami a to jak v teoretické, tak praktické dovednostní úrovni. Absolventi tohoto bakalářského oboru, na základě vlastních preferencí a vyhraněných zájmů, pak mohou buď přejít do praxe, nebo se hlouběji specializovat studiem některého z chemických oborů navazujících […]