Chemie

Přijímací řízení Přihlášku lze podat ZDE. Charakteristika oboru Studenti bakalářského studijního programu Chemie získají široké teoretické vědomosti ze všech základních oblastí chemie (obecná, anorganická, organická, analytická, fyzikální chemie a biochemie). Tyto teoretické znalosti budou provázány s prohlubováním praktických zkušeností a dovedností v rámci kurzů v chemických laboratořích, případně při zpracování bakalářské práce. Absolventi bakalářského studijního […]