Vybavení

Níže uváděné vybavení je k dispozici pro potencionální zájemce o jednotlivé analytické metody.

Senzory a čidla PASCO

  senzory-a-cidla-pasco pictogram
 • Bezdrátový senzor napětí PS-3211 (PS-3211, Pasco) [detail]
 • Bezdrátový senzor plynného O2, PS-3217 (PS-3217, Pasco) [detail]
 • Bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS PS-3209 (PS-3209, Pasco) [detail]
 • Bezdrátový senzor rozpuštěného kyslíku PS-3224 (PS-3224, Pasco) [detail]
 • Bezdrátový světelný senzor PS-3213 (PS-3213, Pasco) [detail]
 • Pasco Sensorium Chemie (SENS_CH_2019, Pasco) [detail]

Spektrální metody

  spektralni-metody pictogram
 • Atomový absorpční spektrometr (FS240, Varian) [detail]
 • Atomový absorpční spektrometr Agilent 240Z AA s grafitovou píckou GTA120 (240Z AA , Agilent) [detail]
 • Infračervený spektrometr (6700 FTIR, Nicolet) [detail]
 • Nástavec Agilent VGA77 (CV AAS) (VGA77 (CV AAS), Agilent) [detail]
 • UV-VIS spektrometr (Cary50, Varian) [detail]
 • UV-VIS spektrometr (Libra S22, Biochrom) [detail]
 • UV-VIS spektrometr (Cary 8454, Agilent Technologies) [detail]
 • VIS spektrometr (VIS-723G, Rayleigh) [detail]

Termoanalytické metody

  termoanalyticke-metody pictogram
 • Termický analyzátor DSC (Q20, TA Instruments) [detail]
 • Termický analyzátor TGA/DSC/DTA (STA 449 C, Netzsch) [detail]
 • Termický analyzátor TGA/DSC/DTA/TMA-MS (SetsysEvolution, MS QMG 700, Setaram, Pfeiffer) [detail]

Chromatografické metody

  chromatograficke-metody pictogram
 • Hmotnostní spektrometr (MicrOTOF-Q II, Bruker) [detail]
 • Plynový chromatograf (Master GC, Dani) [detail]

Kalorimetrické metody

  kalorimetricke-metody pictogram
 • Průtočný kalorimetr (Calvet C80, Setaram) [detail]
 • Spalovací kalorimetr (C4000, Ika) [detail]

Metody koloidní chemie

  koloidni-chemie-metody pictogram
 • Analyzátor velikosti částic (Mastersizer 2000, Malvern) [detail]
 • Analyzátor zeta potenciálu (Zetasizer Nano ZS, Malvern) [detail]

Sorpce z plynné fáze

  sorpce-plynna-faze pictogram
 • Plynový fyzisorpční přístroj (pro charakterizaci porézních materiálů - povrchu, objemu a distribuce velikostí pórů (Autosorb iQ-XR, Quantachrome + CryoSync (82-115 K) + Sorpce par, CryoSync) [detail]
 • Povrchový analyzátor (PCTPro E&E, HY-ENERGY, Setaram) [detail]

Elektrochemické metody

  elektrochemicke-metody pictogram
 • Elektrochemický analyzér (EcaFlow, Istran) [detail]

Čidla Vernier

  cidla-vernier pictogram
 • Bodové teplotní čidlo (Bodové teplotní čidlo, Vernier) [detail]
 • Čidlo pro měření teploty (Čidlo pro měření teploty, Vernier) [detail]
 • Infrateploměr (bezdotykový) (Infrateploměr (bezdotykový), Vernier) [detail]
 • LabQuest 2 – Přenosný dataloger (LabQuest 2, Vernier) [detail]
 • LabQuest Stream (LabQuest Stream, Vernier) [detail]
 • Termočlánek (Termočlánek, Vernier) [detail]

Další metody

  dalsi-metody pictogram
 • Analyzátor elektroforetických gelů (Alpha Imager HP, Alfa Innotech Multimate) [detail]
 • Lyofilizátor (Freezone, Labconco) [detail]
 • Minispec mq20 (mq20, Bruker) [detail]