KORCHEM

Korespondenční soutěž pro žáky ZŠ a příslušných ročníků gymnázií KORCHEM MS. Hlavním cílem této soutěže je poukázat na zajímavosti, užitečnost a propojení chemie s běžným životem. Soutěž probíhá od září do března, je zaměřena monotematicky, je tříkolová. Každé kolo obsahuje čtyři úlohy, z toho tři teoretické a jednu praktickou. Žáci řeší různé šifry, doplňovačky, zajímavé početní úlohy a prakticky provádějí domácí pokus.

Téma: Kovy kolem nás (školní rok 2022/2023)

Soutěž probíhá ve třech kolech, která jsou zveřejňována v průběhu celého školního roku. Vyhlášení výsledků proběhne v květnu nebo červnu 2023. Dle harmonogramu soutěže žáci vypracují tři kola. Každé kolo obsahuje teoretickou a praktickou část. Soutěžní úlohy jsou koncipovány tak, aby je dokázali vyřešit i méně zdatní žáci. Tato soutěž je zaměřena mezioborově.

zadání 1. kola

zadání 2. kola

zadání 3. kola