KORCHEM MS

Korespondenční soutěž pro žáky ZŠ a příslušných ročníků gymnázií KORCHEM MS. Hlavním cílem této soutěže je poukázat na zajímavosti, užitečnost a propojení chemie s běžným životem. Soutěž probíhá od září do března, je zaměřena monotematicky, je tříkolová. Každé kolo obsahuje čtyři úlohy, z toho tři teoretické a jednu praktickou. Žáci řeší různé šifry, doplňovačky, zajímavé početní úlohy a prakticky provádějí domácí pokus.

Téma: Barviva

Soutěž probíhá ve třech kolech, která jsou zveřejňována v průběhu celého školního roku. Vyhlášení výsledků proběhne 25. 6. 2024. Dle harmonogramu soutěže žáci vypracují tři kola. Každé kolo obsahuje teoretickou a praktickou část. Soutěžní úlohy jsou koncipovány tak, aby je dokázali vyřešit i „méně zdatní“ žáci. Tato soutěž je zaměřena mezioborově.

zadání 1. kolo

zadání 2. kolo

zadání 3. kolo

Milé řešitelky, milí řešitelé. Cesty historie popularizace chemie jsou mnohdy komplikované a v mnohých místech se střetávají. Historicky sesterským projektem KORCHEM MS je KORCHEM SPŠCH Brno. KORCHEM MS je určený pro všechny ZŠ a víceletá gymnázia v Moravskoslezském kraji. Řešením KORCHEM MS tedy není možné získat bodové zvýhodnění pro konání přijímací zkoušky na SPŠCH Brno.