Docenti

doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.

Docenti, doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
  • Výzkum: stanovení léčiv pomocí LC/MS, antioxidační aktivita izomerů karotenoidů
  • Vyučování: Optická spektrometrie, Hmotnostní spektrometrie (LC/MS), Vzorkování
  • Zájmy: četba, wellness, „hračičkování“

doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.

Docenti, doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
  • Výzkum: fyzikální chemie povrchů, elektrokinetické jevy, koloidní chemie
  • Vyučování: Chemická technologie, Fyzikální chemie, Koloidní chemie
  • Zájmy: cestování, sport, rybaření

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Docenti, doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
  • Výzkum: syntéza uhlíkatých adsorbentů, metody termické analýzy, chemická kinetika
  • Vyučování: anorganická chemie, chemometrie, termická analýza pevných látek
  • Zájmy: cestování, četba, papírové modelování