Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/www/kch.osu.cz/wp-content/themes/chemical-child/taxonomy-rank.php on line 32

doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.

<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'name' of non-object in <b>/home/www/kch.osu.cz/wp-content/themes/chemical-child/taxonomy-rank.php</b> on line <b>83</b><br />
, doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
 • Výzkum: stanovení léčiv pomocí LC/MS, antioxidační aktivita izomerů karotenoidů
 • Vyučování: Optická spektrometrie, Hmotnostní spektrometrie (LC/MS), Vzorkování
 • Zájmy: četba, wellness, „hračičkování“

doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'name' of non-object in <b>/home/www/kch.osu.cz/wp-content/themes/chemical-child/taxonomy-rank.php</b> on line <b>83</b><br />
, doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
 • Výzkum: metody a formy zprostředkování učiva, srozumitelná, aktuální a zajímavá prezentace učiva chemie – orientace na využití ICT ve vzdělávání
 • Vyučování: Obecná chemie, Didaktika chemie, Internet ve výuce chemie
 • Zájmy: cestování, dobré jídlo a pití

doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.

<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'name' of non-object in <b>/home/www/kch.osu.cz/wp-content/themes/chemical-child/taxonomy-rank.php</b> on line <b>83</b><br />
, doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
 • Výzkum: fyzikální chemie povrchů, elektrokinetické jevy, koloidní chemie
 • Vyučování: Chemická technologie, Fyzikální chemie, Koloidní chemie
 • Zájmy: cestování, sport, rybaření

doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.

<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'name' of non-object in <b>/home/www/kch.osu.cz/wp-content/themes/chemical-child/taxonomy-rank.php</b> on line <b>83</b><br />
, doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
 • Výzkum: sorpční vlastnosti silikátových materiálů, modifikované uhlíkové pastové elektrody
 • Vyučování: Analytická chemie, Instrumentální metody chemické analýzy, Elektroanalytické metody
 • Zájmy: četba, plavání, joga

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'name' of non-object in <b>/home/www/kch.osu.cz/wp-content/themes/chemical-child/taxonomy-rank.php</b> on line <b>83</b><br />
, doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
 • Výzkum: syntéza uhlíkatých adsorbentů, metody termické analýzy, chemická kinetika
 • Vyučování: anorganická chemie, chemometrie, termická analýza pevných látek
 • Zájmy: cestování, četba, papírové modelování