Projekty

2025

Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace (Monolithic, hierarchically porous MOF-carbon composites for environmental applications). (2025)
Tomáš Zelenka
OU: Václav Slovák, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Boleslav Taraba. UPJŠ: Miroslav Almáši, Eva Beňová, Nikolas Király, Ľuboš Zauška, Mária Vilková, Zuzana Kudličková, Jozef Bednarčík, Daria Yudina, Vladimír Girman, Maksym Lisnichuk.

2024

Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace (Monolithic, hierarchically porous MOF-carbon composites for environmental applications). (2024)
Tomáš Zelenka
OU: Václav Slovák, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Boleslav Taraba. UPJŠ: Miroslav Almáši, Eva Beňová, Nikolas Király, Ľuboš Zauška, Mária Vilková, Zuzana Kudličková, Jozef Bednarčík, Daria Yudina, Vladimír Girman, Maksym Lisnichuk.

2023

Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace (Monolithic, hierarchically porous MOF-carbon composites for environmental applications). (2023)
Tomáš Zelenka
OU: Václav Slovák, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Boleslav Taraba. UPJŠ: Miroslav Almáši, Eva Beňová, Nikolas Király, Ľuboš Zauška, Mária Vilková, Zuzana Kudličková, Jozef Bednarčík, Daria Yudina, Vladimír Girman, Maksym Lisnichuk.

2022

Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace (Monolithic, hierarchically porous MOF-carbon composites for environmental applications) (2022)
Tomáš Zelenka
OU: Václav Slovák, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Boleslav Taraba. UPJŠ: Miroslav Almáši, Eva Beňová, Nikolas Király, Ľuboš Zauška, Mária Vilková, Zuzana Kudličková, Jozef Bednarčík, Daria Yudina, Vladimír Girman, Maksym Lisnichuk.
Syntéza, charakterizace a aplikace porézních materiálů (Synthesis, characterization and application of porous materials)
Tomáš Zelenka
Václav Slovák, Lucie Kořená, Lucie Sysalová, Lucie Zelená

2021

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP)
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
Kateřina Trčková
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
304011T963
Roman Maršálek
Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vod
8X20001
Václav Slovák
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
HS_HBZS
Boleslav Taraba
Pokročilé porézní materiály 2 – syntéza, charakterizace a aplikace
Roman Maršálek
Václav Slovák, Arianit Gashi, Arjeta Kryeziu, Kateřina Němcová

2020

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP)
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
Jan Šindelka
Kateřina Trčková
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
HS_HBZS
Boleslav Taraba
Inovativní metody ve výuce chemie
SGS01/PřF/2019-2020
Kateřina Trčková
Pokročilé porézní materiály – syntéza, charakterizace a aplikace
SGS08/PřF/2020
Tomáš Zelenka
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
304011T963
Roman Maršálek
Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vod
8X20001
Václav Slovák

2019

Nové trendy v adsorpční dekontaminaci vod
SGS07/PřF/2019
Václav Slovák
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP)
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
Jan Šindelka
Kateřina Trčková
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
HS_HBZS
Boleslav Taraba
Inovativní metody ve výuce chemie
SGS01/PřF/2019-2020
Kateřina Trčková
Porézní uhlíkaté materiály ze zkapalněného dřeva připravené metodou soft-templating
8J18FR026
Václav Slovák
Rozšíření nabídky předmětů vyučovaných v anglickém jazyce pro studijní program chemie
IRP201913
Martin Švidrnoch
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
304011T963
doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.

2018

Porézní uhlíkaté materiály ze zkapalněného dřeva připravené metodou soft-templating
7AMB18FR026
Václav Slovák
Julien Parmentier
Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
LO1208
Lucie Obalová
Boleslav Taraba
Adsorpce z kapalného prostředí
SGS07/PřF/2018
Václav Slovák
OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání) – Nové trendy v chemickém vzdělávání
OPVVV 2018
Kateřina Trčková
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
HS_HBZS
Boleslav Taraba
Studium uvolňování škodlivin ze sorbentů na bázi silikátů
SGS08/PřF/2018
Martin Mucha
Plovoucí katalyzátor se synergickou adsorpční funkcí
8X17016
Jan Šubrt
Václav Slovák
Badatelsky orientovaná výuka jako prostředek pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků
SGS03/PřF/2017-2018
Kateřina Trčková

2017

Navázání spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a University of Porto v oblasti povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
MSK VaV TO4
Roman Maršálek
Václav Slovák Gabriela Hotová
Zavedení metodiky izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a její reverzní transkripce a amplifikace metodou PCR
SGS02/PřF/2017
Karolína Křenková
Michal Haluzík
Stanovení zeta potenciálu hovězího sérového albuminu (BSA – bovine serum albumin) a studium jeho (BSA) interakcí s nanočásticemi
SGS06/PřF/2016-2017
Marta Bukáčková
Roman Maršálek
Uhlíkaté gely připravené metodou soft-templating
7AMB16FR050
Václav Slovák
Julien Parmentier
Dvouvrstvé uhlíkaté adsorbenty
SGS01/PřF/2017
Václav Slovák
Charakterizace strusek sycených těžkými kovy
SGS04/PřF/2017
Lenka Bláhová
Zuzana Navrátilová
Plovoucí katalyzátor se synergickou adsorpční funkcí
8X17016
Jan Šubrt
Vlasta Brezová Václav Slovák Jaromír Jirkovský Jovan Nedeljković
Badatelsky orientovaná výuka jako prostředek pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků
SGS03/PřF/2017-2018
Jana Prášilová
Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
LO1208
Lucie Obalová
Boleslav Taraba

2016

Uhlíkaté gely připravené metodou soft-templating
7AMB16FR050
Václav Slovák
Julien Parmentier
Alkalicky aktivované materiály na bázi silikátů jako možné sorbenty těžkých kovů
SGS02/PřF/2016
Lenka Bláhová
Zuzana Navrátilová
Navázání spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a University of Porto v oblasti povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
MSK VaV TO4
Roman Maršálek
Václav Slovák Gabriela Hotová
Optimalizace adsorpčních vlastností uhlíkatých gelů
SGS01/PřF/2016
Václav Slovák
Eva Kinnertová Gabriela Hotová
Porovnání fyzikálně chemických vlastností standardů luteinu pořízených od různých firem
SGS04/PřF/2016
Barbora Hrvolová
Jiří Kalina
Rozvoj studijních oborů katedry chemie
IRP201607
Roman Maršálek
Dana Kričfaluši Václav Slovák
Stanovení zeta potenciálu hovězího sérového albuminu (BSA – bovine serum albumin) a studium jeho (BSA) interakcí s nanočásticemi
SGS06/PřF/2016-2017
Marta Bukáčková
Roman Maršálek
Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve
SGS05/PřF/2016
Karolína Křenková
Michal Haluzík
Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní kataláze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)
CRP2016
Libor Čapek
Roman Maršálek
Voltametrické studium benzodiazepinů na různých typech elektrod
SGS03/PřF/2016
Petr Samiec
Zuzana Navrátilová
Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti u žáků a studentů ostravského regionu
1686/2016/ŠaS
Věra Ferdiánová
Martin Mucha
Zapojení zahraničních pracovníků do výzkumu struktury a molekulárních interakcí vybraných biologických a chemických systémů
MSK VaV TO1
Vladimír Špunda
G. Garab M. Štroch V. Karlický I. Kurasová V. Slovák J. Parmentier
Podpora přírodovědné gramotnosti žáků základních a středních škol ostravského regionu
SMO 2016
Petra Konečná
Dana Kričfaluši Jana Prášilová Kateřina Trčková
Posílení kvality přípravy budoucích pedagogických pracovníků s důrazem na významnější využití aktuálních vědeckých poznatků a inovaci předmětů reflektujících potřeby praxe
MŠMT
Kateřina Kostolányová
Dana Kričfaluši Jana Prášilová Kateřina Trčková
Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
LO1208
Lucie Obalová
Boleslav Taraba

2015

Charakterizace povrchu porézních materiálů
SGS02/PřF/2015
Václav Slovák
Jana Štefelová Petra Veselá
Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích
SGS03/PřF/2015
Michal Haluzík
Karolína Křenková
Polutanty ve vodách – jejich stanovení a možnosti jejich odstranění
SGS01/PřF/2015
Jiří Kalina
Marek Mucha
Sorpční vlastnosti materiálů na bázi silikátů
SGS08/PřF/2015
Zuzana Navrátilová
Lenka Bláhová
Stanovení antioxidační aktivity luteinu
SGS06/PřF/2015
Jiří Kalina
Barbora Hrvolová
Stanovení benzodiazepinů pomocí elektrochemické rozpouštěcí analýzy na různých typech elektrod
SGS07/PřF/2015
Zuzana Navrátilová
Petr Samiec
Termomechanické vlastnosti resorcinol-formaldehydových xerogelů
SGS05/PřF/2015
Václav Slovák
Eva Kinnertová
Určení elementárního složení uhlíkatých materiálů pomocí kvantitativní TG-MS analýzy
SGS04/PřF/2015
Václav Slovák
Gabriela Hotová
Inovace předmětu Laboratorní cvičení z instrumentální analýzy
IRP201541
Martin Mucha
Lenka Bláhová
Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy na základě vyvíjených plynných složek
MSK 02066/2015
IHAS, s.r.o.
Boleslav Taraba
Využití nekonvenčních materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky
QI1510172
Miroslav Klíma
Lenka Endlová
Snížení rizikovosti pěstování máku
QJ1510014
Jiří Havel
Lenka Endlová
Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
LO1208
Lucie Obalová
Boleslav Taraba

2014

Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě – Dotační titul 3
RRC/07/2014 DT3
Zuzana Navrátilová
Stanovení cis/trans izomerů luteinu pomocí HPLC/MS
SGS06/PřF/2014
Jiří Kalina
Barbora Hrvolová
Voltametrické stanovení benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
SGS05/PřF/2014
Zuzana Navrátilová
Petr Samiec
Příprava nových, dusíkem obohacených adsorbentů pro odstraňování iontů těžkých kovů z vodných roztoků
SGS04/PřF/2014, 3101/0180/13
Petra Veselá
Studium možností přípravy uhlíkatých adsorbentů karbonizací dřeva
SGS03/PřF/2014
Jana Štefelová
Studium texturních parametrů uhlíkatých látek sorpčními metodami a NMR relaxační technikou
SGS02/PřF/2014
Tomáš Zelenka
Metody stanovení léčiv v reálných vzorcích a možnosti jejich odstranění
SGS01/PřF/2014
Marek Mucha
Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
LO1208
Lucie Obalová
Boleslav Taraba
Podpora procesů přispívajících ke strategickému zaměření Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
IRP 2014
Dana Kričfaluši
Okna vědy dokořán
CZ 1.07/2.3.00/45.0004
Dana Kričfaluši

2013

Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě – Dotační titul 3
RRC/05/2013
Zuzana Navrátilová
Metody stanovení a odstranění hormonální antikoncepce
SGS03/PřF/2013
Marek Mucha
Predikce adsorpčního chování uhlíkatých materiálů na základě jejich texturních parametrů
SGS02/PřF/2013
Jana Štefelová
Tomáš Zelenka
Studium kinetiky a mechanismu procesů při pyrolýzním kroku přípravy uhlíkatých aerogelů termoanalytickými technikami
SGS01/PřF/2013
Petra Veselá
Inovace laboratorních cvičení z Metod fyzikální chemie
IRP201441
Tomáš Zelenka
Barbora Hrvolová
Podpora procesů přispívajících ke strategickému zaměření PřF OU
IRP 2013
Dana Kričfaluši

2012

Studium možností zvýšení adsorpční schopnosti uhlíkatých aerogelů vůči polutantům
SGS15/PřF/2012
Václav Slovák
Zavedení metod hmotnostní spektrometrie – HPLC/MS
SGS16/PřF/2012
Jiří Kalina
Svět vědy – záhadný i zábavný
CZ.1.07/2.3.00/35.0053
Dana Kričfaluši
Podpora procesů přispívajících ke zvýšení kvality hlavních činností na PřF OU
IRP 2012
Dana Kričfaluši
Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách
CZ.1.07/1.3.44/01.0020
Eva Burianová
Dana Kričfaluši
Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech OU
CZ.1.07/2.2.00/28.0245
Cyril Klimeš
Dana Kričfaluši

2011

Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů
RP MŠMT 2011
Dana Kričfaluši
Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě
CZ 1.07/2.2.00/15.0026
Dana Kričfaluši
Využití biotechnologických metod, nových výchozích materiálů a efektivních postupů ve šlechtění ozimé řepky
QI111A075
Vratislav Kučera
Lenka Endlová

2010

Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných, matematických a informatických oborů
RP MŠMT 2010
Dana Kričfaluši

2009

Imobilizace těžkých kovů z odpadních vod pomocí přírodních uhlíkatých materiálů
2A-1TP1/083
Roman Maršálek
Výzkum technologie zpracování Zn-Fe kalů z výroby chloridu zinečnatého
FR-TI1/246
Vladimír Spachman
Roman Maršálek
Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a informatické obory
RP MŠMT 2009
Dana Kričfaluši

2008

Teplota jako faktor ovlivňující adsorpci z roztoků na uhlí
IAA301870801
Boleslav Taraba
Svět techniky a přírodních věd pro všechny
RP MŠMT 2008
Dana Kričfaluši

2007

Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách
ABCBU55-07
Boleslav Taraba
Zeta potenciál uhlíkatých materiálů – mechanismus adsorpce sběračů
GP105/07/P041
Roman Maršálek
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
RP MŠMT 2007
Dana Kričfaluši