Školní pokusy z pohledu fyzikální chemie

Cílová skupina:                                  Cílovou skupinou jsou učitelé Chemie na ZŠ i SŠ a studenti učitelství chemie pro SŠ. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé či studenti jiných aprobací. Doba trvání/hodinová dotace:    4 hodiny Cena:        […]

Badatelsky orientovaná výuka

Cílová skupina:                                  Cílovou skupinou jsou učitelé Chemie na ZŠ i SŠ a studenti učitelství chemie pro SŠ. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé či studenti jiných aprobací. Doba trvání/hodinová dotace:       4 hodiny Cena:      […]