Výstupy z řešených projektů

Tato sekce zahrnuje výstupy z řešených didaktických projektů zaměřených na aktivizační metody (práce s textem, didaktickou hru a mentální mapování) a komplexní metody (projektová a badatelská výuka).

Projekt OKAP: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK – Klíčová aktivita:

Projekt SGS