Učitelství chemie pro SŠ

Přijímací řízení Přihlášku lze podat ZDE. Studium učitelství v kostce Chemie již delší dobu patří mezi předměty, které nejsou příliš oblíbené (nejen) mezi mladou generací. A přitom je chemie tak zajímavá a pro dnešek i budoucnost naprosto nepostradatelná. Je zřejmé, že mezi ty, kteří negativní pohled na chemii mohou změnit, patří především učitelé, učitelé chemie! […]

Rozšiřující studium učitelství chemie

Pro učitele nabízí Katedra chemie v rámci celoživotního vzdělávání možnost absolvovat rozšiřující studium chemie, a to jak formou rozšíření o obor (a tím získat možnost vyučovat chemii jako předmět na ZŠ nebo SŠ) nebo formou rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy. Bližší informace zde.

Analytická chemie pevné fáze

Charakteristika oboru Předmětem studijního oboru je teoretické a experimentální studium analytické chemie se zaměřením na metody chemické analýzy a studia pevných látek. Koncepce oboru je založena na postavení moderní analytické chemie v oblasti vývoje, výroby a aplikace nových materiálů (např. kompozitní materiály a nanomateriály, uhlíkaté látky, sorbenty, katalyzátory, makromolekulární organické látky, polymerní materiály). Obor navazuje […]