Profesoři

prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

Profesoři, prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
  • Výzkum: oxidace a samovzněcování uhlíkatých látek, interakce plynů a par s uhlíkatými látkami (sorpce), chemie uhlí, kalorimetrie
  • Vyučování: Fyzikální chemie, Struktura pevných látek, Textura pevných látek, Teoretické základy analytické chemie
  • Zájmy: umírněný pohyb (kolo, běžkování, "pobyt ve vodě", výlety do přírody, práce venku), kochání se pěknem (výtvarné umění, známky s díly L. da Vinci, "dobré" filmy, "dobré" knihy), radosti normálního života ("práce" s vnoučaty), poznávání nových míst (a lidí), dobré jídlo (a pití)

Prof. Sonia Zulfiqar