Rozšiřující studium učitelství chemie

Pro učitele nabízí Katedra chemie v rámci celoživotního vzdělávání možnost absolvovat rozšiřující studium chemie, a to jak formou rozšíření o obor (a tím získat možnost vyučovat chemii jako předmět na ZŠ nebo SŠ) nebo formou rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy. Bližší informace zde.