Chemie

Přijímací řízení Přihlášku lze podat ZDE. Vzorové testy z přijímacích zkoušek k nahlédnutí: Varianta A Varianta B Charakteristika oboru Studenti bakalářského studijního programu Chemie získají široké teoretické vědomosti ze všech základních oblastí chemie (obecná, anorganická, organická, analytická, fyzikální chemie a biochemie). Tyto teoretické znalosti budou provázány s prohlubováním praktických zkušeností a dovedností v rámci kurzů […]