Studium

chemical brother standing in front of blackboard and giving explanation about carbon

V rámci studia na Katedře chemie mohou studenti získat odborné znalosti ze všech základních oborů chemie. Přednášky jsou zaměřeny na témata z oblasti anorganické, organické a fyzikální chemie, stejně jako na další specializovaná témata v kurzech analytické chemie a biochemie. Čtěte dále

Výzkum

chemical brother brewing a mystery potion in the cauldron

Výzkum na Katedře chemie se zaměřuje především na oblast fyzikální chemie povrchů. Jsou studovány jevy na rozhraní pevné a kapalné fáze nebo pevné a plynné fáze. Ústředním motivem výzkumu je především adsorpce, kterou studujeme z pohledu teoretického, ale především z pohledu praktického využití. Čtěte dále

Aktuality

  • Projekt OKAP na naší katedře

    chemical brother reading newspaper

    V rámci projektu OKAP II (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613) probíhají na katedře chemie od září 2021 paralelně dvě aktivity.

  • Mezinárodní vědecká konference Sol-gel ve francouzském Lyonu

    chemical brother reading newspaper

    Ve dnech 24. až 29. července 2022 se ve francouzském Lyonu konala mezinárodní konference „Solgel 2022“, které se zúčastnilo také šest chemiků z katedry chemie PřF OU pod vedením Václava Slováka. Organizace Sol-gel konference se zhostila Univerzita Claude Bernard Lyon I a Univerzita Lyon ve spolupráci s International Sol-Gel Society. Konference spojila ty nejlepší odborníky […]

Chystané akce