Školní pokusy z pohledu fyzikální chemie

Cílová skupina:                                  Cílovou skupinou jsou učitelé Chemie na ZŠ i SŠ a studenti učitelství chemie pro SŠ. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé či studenti jiných aprobací. Doba trvání/hodinová dotace:    4 hodiny Cena:        […]

Badatelsky orientovaná výuka

Cílová skupina:                                  Cílovou skupinou jsou učitelé Chemie na ZŠ i SŠ a studenti učitelství chemie pro SŠ. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé či studenti jiných aprobací. Doba trvání/hodinová dotace:       4 hodiny Cena:      […]

Rigorózní řízení v oboru Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pro absolventy magisterského studijního oboru Učitelství chemie (případně pro absolventy jiných, ale příbuzných oblastí studia) katedra garantuje rigorózní řízení s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd). Uchazeč o titul RNDr. skládá rigorózní zkoušku ze dvou předmětů, přičemž jeden předmět je povinný a druhý předmět je volen z nabídky volitelných předmětů dle zaměření rigorózní práce: […]