Výukové materiály

Tato sekce je uspořádána tematicky. Zahrnuje náměty na badatelské úlohy, pokusy, hry a další (postery, pracovní listy na práci s textem atd.). Učební materiály v této sekci jsou průběžně doplňovány. Do sekce jsou zařazovány výstupy didaktiků chemie a studentů učitelství.