Ph.D. absolventi

Mgr. Lenka Bláhová, Ph.D.

Dne 21. 8. 2018 obhájila dizertační práci na téma Charakterizace sorbentů na bázi strusek vhodnými analytickými a fyzikálně-chemickými metodami.

Ing. Marta Bukáčková, Ph.D.

Dne 23. 8. 2019 obhájila dizertační práci na téma Studium interakce nanočástic s proteiny, charakterizace vhodnými analytickými metodami.

Mgr. Lenka Endlová, Ph.D.

Dne 11. 12. 2018 obhájila dizertační práci na téma Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné.

Mgr. Arianit Gashi

Ph.D. absolventi, Mgr. Arianit Gashi
  • Výzkum: Příprava materiálů na bázi g-C3N4 a analytická charakterizace pro environmentální aplikace
  • Vyučování: Laboratorní technika
  • Zájmy: fitness, fotbal

Mgr. Gabriela Hotová, Ph.D.

Dne 22. 8. 2018 obhájila dizertační práci na téma Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů.

Mgr. et Ing. Barbora Hrvolová, Ph.D.

Dne 4. 9. 2018 obhájila dizertační práci na téma Stanovení biologicky aktivních látek, zejména karotenoidů, pomocí technik hmotnostní spektrometrie a určení vybraných vlastností luteinu.

Ing. Karolína Janochová, Ph.D

Dne 13. 1. 2021 obhájila dizertační práci.

Mgr. Eva Kinnertová, Ph.D.

Dne 22. 8. 2018 obhájila dizertační práci na téma Aplikace analytických technik při studiu vlivu parametrů přípravy na reaktivitu, termické a adsorpční vlastnosti organických kryo- a xerogelů.

Mgr. Bára Komárková

  • Výzkum: příprava a charakterizace nových materiálů na bázi oxidu titaničitého pro adsorpční a fotokatalytické aplikace, termická analýza
  • Vyučování: Termická analýza pevných látek
  • Zájmy: sport, čtení, zvířata, vedení volnočasovových aktivit pro děti

Mgr. Arjeta Kryeziu

Ph.D. absolventi, Mgr. Arjeta Kryeziu
  • Výzkum: "Zelená" příprava uhlíkatých monolitů s hierarchickou porozitou z odpadů zkapalněné biomasy
  • Vyučování: Termická analýza pevných látek
  • Zájmy: cestování, plavání, tenis, filmy, čtení knih

Mgr. Monika Motlochová, Ph.D.

Dne 14. 12. 2018 obhájila dizertační práci na téma Nanostrukturní deriváty oxidu titaničitého: syntéza, termický rozklad a využití jako sorbenty a fotokatalyzátory.

Mgr. Marek Mucha, Ph.D.

Dne 1. 2. 2018 obhájil dizertační práci na téma Využití HPLC/MS k identifikaci a kvantifikaci léčiv.

Mgr. Petr Samiec, Ph.D.

Dne 19. 9. 2017 obhájil dizertační práci na téma Elektroanalytické stanovení benzodiazepinů. samiec

Mgr. Jana Štefelová, Ph.D.

Dne 14. 12. 2017 obhájila dizertační práci na téma Uhlíkaté materiály na bázi přírodních sacharidů. jana

Mgr. Petra Veselá, Ph.D.

Dne 31. 8. 2016 obhájila dizertační práci na téma Studium procesů při přípravě uhlíkatých aerogelů termoanalytickými technikami. DSC_2027-2

Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Dne 22. 12. 2016 obhájil dizertační práci na téma Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami. _DSC5504