Badatelsky orientovaná výuka

Cílová skupina:                                  Cílovou skupinou jsou učitelé Chemie na ZŠ i SŠ a studenti učitelství chemie pro SŠ. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé či studenti jiných aprobací.

Doba trvání/hodinová dotace:       4 hodiny

Cena:                                                   1.200 Kč (při 10 účastnících), 1.000 Kč (při 12 účastnících)

Forma:                                                prezenční

Organizace studia:                           Plánované místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Číslo akreditace:                               MSMT-338/2021-4

Garant:                                                RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.

Anotace:                                              Cílem kurzu je seznámit učitele z praxe s typem úloh podporujících bádání, s badatelským cyklem, se způsobem formování badatelských dovedností žáků, charakteristikou jednotlivých typů bádání a způsoby hodnocení badatelsky orientované výuky. Propojit teoretické znalosti z této problematiky s návrhem a praktickou realizací jednoduchých badatelských úloh v laboratoři.

Výstupní doklad:                               osvědčení o absolvování

Přihláška:                                           e-přihláška

Kontakt/další informace:               Bc. Gabriela Peroutková
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

Způsob platby:                                   převodem z účtu / faktura

Vyučující:                                            RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.

Plán studia/rámcový harmonogram

Kurz bude zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických znalostí a dovedností o badatelské metodě včetně úloh podporujících bádání. Účastníci kurzu se naučí sestavovat úlohy ve čtyřech stupních badatelské úrovně, aplikovat různé nástroje formativního a sumativního hodnocení úloh.
Badatelské úlohy budou zaměřeny na následující oblasti:

    1. DĚLÍCÍ METODY
    2. ANALYTICKÉ DŮKAZY
    3. CHROMATOGRAFIE
    4. KOLORIMETRIE
    5. pH
    6. ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ
    7. ELEKTROLÝZA
    8. GALVANICKÉ ČLÁNKY
    9. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE
    10. PŘÍRODNÍ LÁTKY

Výběr konkrétních úloh bude souviset s počtem přihlášených účastníků. V rámci jednoho kurzu bude prakticky ověřeno maximálně 8 úloh o různé badatelské úrovni.  Pro kurz bude připraven studijní text, který bude zahrnovat základní teorii k badatelské metodě, typy hodnotících nástrojů a ověřené badatelské úlohy, které lze podle badatelské úrovně realizovat na všech stupních škol.
Jedna hodina kurzu bude zaměřena teoreticky a tři hodiny prakticky.