Asistenti

RNDr. Petra Bulavová, Ph.D.

Asistenti, RNDr. Petra Bulavová, Ph.D.
 • Výzkum: příprava uhlíkatých aerogelů, termoporometrie, DSC technika, metoda soft-templating
 • Vyučování: Organická chemie, Termická analýza pevných látek, Obecná a anorganická chemie, Lékařská chemie
 • Zájmy: fotografování, sauna, sběr hub a lesních plodů, turistika, cestování

Madhav Prabhakar Chavhan

Asistenti, Madhav Prabhakar Chavhan
 • Výzkum: Hierarchical porous carbons for adsorption and energy storage applications, Electrode materials and fabrication techniques
 • Vyučování: Process Calculations, Fuels and Combustion
 • Zájmy: Travelling, Reading, Movies and Web-series

Ing. Marta Férová, Ph.D.

Asistenti, Ing. Marta Férová, Ph.D.
 • Výzkum: zeta potenciál, BSA, příprava nanočástic, NMR relaxometrie
 • Vyučování: Základy laboratorní techniky, Laboratorní cvičení z biochemie, Seminář z biochemie, Laboratorní cvičení z IMA, Preparativní organická chemie
 • Zájmy: cykloturistika, geocaching, hraní na hudební nástroje všeho druhu

Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.

Asistenti, Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
 • Výzkum: endokrinní funkce tukové tkáně, gastrointestinální hormony a molekulární mechanismy ovlivňující inzulínovou senzitivitu u pacientů s diabetem 2. typu a morbidně obézních pacientů, ELISA, izolace imunokompetentních buněk, elektroforéza proteinů a nukleových kyselin
 • Vyučování: Biochemie, Bioanalytické metody, Toxikologie
 • Zájmy: sport (tenis), zahradní architektura a péče o zahradu, kynologie (velká kníračice Ejmi)

Mgr. Katarína Holubová, Ph.D.

 • Vyučování: Laboratorní technika, Biochemie

Mgr. Eva Kinnertová, Ph.D.

Asistenti, Mgr. Eva Kinnertová, Ph.D.
 • Výzkum: Příprava uhlíkatých adsorbentů, sol-gel polykondenzace, metody termické analýzy
 • Vyučování: Obecná a anorganická chemie, Seminář z obecné chemie, Laboratorní technika, Preparativní anorganická chemie
 • Zájmy: Četba, procházky, in-line brusle, pečení

Mgr. Martin Mucha, Ph.D.

Asistenti, Mgr. Martin Mucha, Ph.D.
 • Výzkum: struktura a využití silikátových materiálů, infračervená spektroskopie
 • Vyučování: Analytická chemie, Nanotechnologie a nanomateriály, Laboratorní cvičení z infračervené spektroskopie
 • Zájmy: fotografování, Urbex, pěší turistika

Ing. Alžběta Parchaňská, Ph.D.

 • Výzkum: příprava a charakterizace uhlíkatých adsorbentů, měření velikosti částic, infračervená spektrometrie
 • Vyučování: Základy chemie, Obecná a anorganická chemie, Laboratorní techhnika
 • Zájmy: turistika, sport, četba, psychologie, vesmír a kosmonautika

RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.

Asistenti, RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
 • Výzkum: komplexní učební úlohy
 • Vyučování: Technika experimentální práce, Motivační prvky ve výuce chemie
 • Zájmy: vaření, cestování, zahrádkaření

Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Asistenti, Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
 • Výzkum: charakterizace porézních látek adsorpčními metodami; interakce uhlíkatých látek s plynným a kapalným prostředím; kinetika transportu při adsorpci
 • Vyučování: Laboratorní cvičení z textury pevných látek; Laboratorní cvičení z metod fyzikální chemie
 • Zájmy: cestování, horská turistika; fotografování, zábava, debužirování

Mgr. Gabriela Zelenková, Ph.D.

Asistenti, Mgr. Gabriela Zelenková, Ph.D.
 • Výzkum: příprava uhlíkatých adsorbentů, termická analýza (kvantitativní TG-MS, chemisorpce kyslíku), povrchová oxidace uhlíkatých látek
 • Vyučování: Termická analýza pevných látek, Základy laboratorní techniky, Preparativní anorganická chemie, Seminář z anorganické chemie
 • Zájmy: cestování, turistika, in-line bruslení