Doktorandi

Mgr. Arianit Gashi

Doktorandi, Mgr. Arianit Gashi
 • Výzkum: Příprava materiálů na bázi g-C3N4 a analytická charakterizace pro environmentální aplikace
 • Vyučování: Laboratorní technika
 • Zájmy: fitness, fotbal

Mgr. Ondřej Haluska

 • Výzkum: příprava adsorpčních materiálů na bázi SiC, jejich modifikace organickými sloučeninami pro selektivní odstranění skandia, uranu z vodného prostředí
 • Vyučování: -
 • Zájmy: běhání, turistika, volleyball, malba, divadlo

Mgr. Bára Komárková

 • Výzkum: příprava a charakterizace nových materiálů na bázi oxidu titaničitého pro adsorpční a fotokatalytické aplikace, termická analýza
 • Vyučování: Termická analýza pevných látek
 • Zájmy: sport, čtení, zvířata, vedení volnočasovových aktivit pro děti

Mgr. Arjeta Kryeziu

Doktorandi, Mgr. Arjeta Kryeziu
 • Výzkum: "Zelená" příprava uhlíkatých monolitů s hierarchickou porozitou z odpadů zkapalněné biomasy
 • Vyučování: Termická analýza pevných látek
 • Zájmy: cestování, plavání, tenis, filmy, čtení knih