Rozšiřující studium učitelství chemie

Pro učitele nabízí Katedra chemie v rámci celoživotního vzdělávání možnost absolvovat rozšiřující studium chemie, a to jak formou rozšíření o obor (a tím získat možnost vyučovat chemii jako předmět na ZŠ nebo SŠ) nebo formou rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy. Bližší informace zde.

Analytická chemie pevné fáze

Charakteristika oboru Předmětem studijního oboru je teoretické a experimentální studium analytické chemie se zaměřením na metody chemické analýzy a studia pevných látek. Koncepce oboru je založena na postavení moderní analytické chemie v oblasti vývoje, výroby a aplikace nových materiálů (např. kompozitní materiály a nanomateriály, uhlíkaté látky, sorbenty, katalyzátory, makromolekulární organické látky, polymerní materiály). Obor navazuje […]

Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)

Charakteristika oboru Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) připravuje studenty především pro učitelské povolání. Jeho součástí je široké spektrum pedagogicko-psychologických disciplín i dalších předmětů rozšiřujících učitelské kompetence v přírodovědném vzdělávání. Oborová část (chemie) navazuje na již dosažené odborné chemické znalosti a dovednosti studenta získané v průběhu bakalářského studia. Znalosti základů […]

Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)

Charakteristika oboru Učitelství chemie pro 2. st. základních škol a střední školy (dvouoborové) připravuje studenty především pro učitelské povolání. Jeho součástí je široké spektrum pedagogicko-psychologických disciplín i dalších předmětů rozšiřujících učitelské kompetence v přírodovědném vzdělávání. Oborová část (chemie) navazuje na již dosažené odborné chemické znalosti a dovednosti studenta získané v průběhu bakalářského studia. Znalosti základů […]