Doktorandi

Mgr. Lenka Bláhová

Doktorandi, Mgr. Lenka Bláhová
 • Výzkum: studium materiálů na bázi silikátů (strusky) pomocí analytických a fyzikálních metod, infračervená spektroskopie
 • Vyučování: Základy laboratorní techniky, Vybrané metody analytické chemie
 • Zájmy: četba, filmy, make-up art

Ing. Marta Bukáčková

Doktorandi, Ing. Marta Bukáčková
 • Výzkum: zeta potenciál, BSA, příprava nanočástic
 • Vyučování: Základy laboratorní techniky
 • Zájmy: cykloturistika, geocaching, hraní na hudební nástroje všeho druhu

Mgr. Lenka Endlová

 • Výzkum: stanovení kvalitativních parametrů olejnatých plodin pomocí separačních metod a spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR)
 • Vyučování: Laboratorní cvičení z biochemie
 • Zájmy: potápění, jezdectví, cestování, in-line bruslení

Mgr. Ondřej Haluska

 • Výzkum: příprava adsorpčních materiálů na bázi SiC, jejich modifikace organickými sloučeninami pro selektivní odstranění skandia, uranu z vodného prostředí
 • Vyučování: -
 • Zájmy: běhání, turistika, volleyball, malba, divadlo

Mgr. Gabriela Hotová

Doktorandi, Mgr. Gabriela Hotová
 • Výzkum: příprava uhlíkatých adsorbentů, termická analýza (kvantitativní TG-MS, chemisorpce kyslíku), povrchová oxidace uhlíkatých látek
 • Vyučování: Základy laboratorní techniky, Preparativní anorganická chemie, Zpracování dat
 • Zájmy: cestování, turistika, in-line bruslení

Mgr. et Ing. Barbora Hrvolová

Doktorandi, Mgr. et Ing. Barbora Hrvolová
 • Výzkum: stanovení cis-trans izomerů karotenoidů pomocí HPLC/MS/MS a určení jejich antioxidační aktivity
 • Vyučování: Metody fyzikální chemie

Mgr. Eva Kinnertová

Doktorandi, Mgr. Eva Kinnertová
 • Výzkum: příprava resorcinol-formaldehydových xerogelů (studium polykondenzace), termomechanická analýza
 • Vyučování: Základy laboratorní techniky, Preparativní anorganická chemie
 • Zájmy: in-line bruslení, chalupaření, četba

Ing. Karolína Křenková

Doktorandi, Ing. Karolína Křenková
 • Výzkum: Bioanalytické metody - ELISA, Multiplex ELISA, Elektroforéza
 • Vyučování: Cvičení z biochemie
 • Zájmy: sport, četba, hraní společenských her

Mgr. Monika Motlochová

 • Výzkum: syntéza fotokatalyticky aktivních materiálů, metody termické analýzy
 • Vyučování: Termická analýza (cvičení)
 • Zájmy: cestování, etiketa, fitness