Výzkumné skupiny

Skupina “Uhlíkatých adsorbentů”

Výzkum skupiny je orientován na syntézu nových uhlíkatých materiálů pro adsorpční aplikace ve vodných roztocích. Základní zkoumané problémy mohou být shrnuty jako:
 • řízení porozity uhlíkatých gelů založených na organických prekurzorech nebo prekurzorech na bázi celulózy (ovlivňovaní procesu gelace, metoda soft-templating);
 • funkcionalizce uhlíkaté matrice heteroatomy (dusíkem dopované nebo povrchově oxidované uhlíkaté materiály pro adsorpci iontů těžkých kovů, sírou dopované materiály pro adsorpci rtuťnatých iontů);
 • syntéza speciálních uhlíkatých adsorbentů (fotokatalyticky aktivních TiO2 dopovaných adsorbentů, uhlíkaté plovoucí adsorbenty s fotokatalytickou funkcí, adsorbentů dopovaných stříbrnými kationty);
 • určení a popis adsorpčního mechanismu různých adsorbátů (iontů těžkých kovů, barviv, organických látek) na povrch uhlíkatých adsorbentů;
 • studium vztahu mezi výsledky z technik pro povrchovou charakterizace a adsorpčními vlastnostmi uhlíkatých materiálů.

Členové

 • doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
 • Mgr. Eva Kinnertová
 • Mgr. Gabriela Hotová
 • Mgr. Jana Štefelová
 • Mgr. Monika Motlochová
 • Mgr. Petra Bulavová, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Spolupráce

 • EMPA, Dübendorf, Švýcarsko
 • LSRE-LCM, Universidade do Porto, Porto, Portugalsko
 • Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, Finsko
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
 • Universidad de Granada, Granada, Španělsko
 • Université Haute-Alsace, Mulhouse, Francie
 • Universität Koblenz-Landau, Landau, Německo
 • Univerzitet u Beogradu, Bělehrad, Srbsko

Projekty

 • Plovoucí katalyzátor se synergickou adsorpční funkcí (8X17016, Jan Šubrt & Vlasta Brezová Václav Slovák Jaromír Jirkovský Jovan Nedeljković)
 • Dvouvrstvé uhlíkaté adsorbenty (SGS01/PřF/2017, Václav Slovák)
 • Uhlíkaté gely připravené metodou soft-templating (7AMB16FR050, Václav Slovák & Julien Parmentier)
 • Navázání spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a University of Porto v oblasti povrchové oxidace uhlíkatých materiálů (MSK VaV TO4, Roman Maršálek & Václav Slovák Gabriela Hotová)
 • Zapojení zahraničních pracovníků do výzkumu struktury a molekulárních interakcí vybraných biologických a chemických systémů (MSK VaV TO1, Vladimír Špunda & G. Garab M. Štroch V. Karlický I. Kurasová V. Slovák J. Parmentier)
 • Optimalizace adsorpčních vlastností uhlíkatých gelů (SGS01/PřF/2016, Václav Slovák & Eva Kinnertová Gabriela Hotová)
 • Určení elementárního složení uhlíkatých materiálů pomocí kvantitativní TG-MS analýzy (SGS04/PřF/2015, Václav Slovák & Gabriela Hotová)
 • Termomechanické vlastnosti resorcinol-formaldehydových xerogelů (SGS05/PřF/2015, Václav Slovák & Eva Kinnertová)

Publikace

 • Palkovská, M.; Slovák, V.; Šubrt, J.; Boháček, J.; Havlín, J., Thermal decomposition of a peroxopolytitanic acid cryogel: TA/MS study, Thermochimica Acta 647 (2017) 1-7.
 • Štefelová, J.; Slovák, V.; Siqueira, G; Olsson, RT.; Tingaut, P.;, Zimmermann, T.; Sehaqui, H., Drying and pyrolysis of cellulose nanofibers from wood, bacteria, and algae for char application in oil absorption and dye adsorption, Acs Sustainable Chemistry & Engineering 5 (2017) 2679-2692.
 • Hotová, G.; Slovák, V., Determination of the surface oxidation degree of the carbonaceous materials by quantitative TG-MS analysis, Analytical Chemistry 89 (2017) 1710-1715.
 • Šubrt, J.; Pližingrová, E.; Palkovská, M.; Klementová, M.; Bezdička, P.; Kupčík, J.; Sovová, H., Titania aerogels with tailored nano and microstructure: comparison of lyophilization and supercritical drying, Pure and Applied Chemistry 89 (2017) 501-509.
 • Hotová, G.; Slovák, V., Quantitative TG-MS analysis of evolved gases during the thermal decomposition of carbon containing solids, Thermochimica Acta 632 (2016) 23-28.
 • Zelenka, T., Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics, Microporous and Mesoporous Materials 227 (2016) 202-209.
 • Veselá, P.; Slovák, V.; Zelenka, T.; Koštejn, M.; Mucha, M., The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 121 (2016) 29-40.
 • Palkovská, M.; Slovák, V.; Šubrt, J.; Boháček, J.; Barbieriková, Z.; Brezová, V.; Fajgar, R., Investigation of the thermal decomposition of a new titanium dioxide material: TA/MS and EPR study, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 125 (2016) 1071-1078.
 • Veselá, P.; Riikonen, J.; Nissinen, T.; Lehto, VP.; Slovák, V., Optimisation of thermoporometry measurements to evaluate mesoporous organic and carbon xero-, cryo- and aerogels, Thermochimica Acta 621 (2015) 81-89.
 • Štefelová, J.; Slovák, V., Reproducibility of preparation of cellulose-based cryogels characterised by TG-MS, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 119 (2015) 359-367.

Další oblasti výzkumu

 • Aktuální aspekty vzdělávání v chemii (doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc., Mgr. Jana Prášilová, Ph.D., Mgr. Kateřina Trčková, Ph.D.)
 • Biochemie (Mgr. Michal Haluzík, Ph.D., Ing. Karolína Křenková)
 • Elektrochemie (doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.)
 • Kalorimetrie (prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.)
 • Kapalinová chromatografie (doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D., Mgr. Marek Mucha, Mgr. et Ing. Barbora Hrvolová)
 • Koloidní chemie (doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D., Ing. Marta Bukáčková)
 • Spektrální metody - FTIR, AAS (Mgr. Martin Mucha, Ph.D., Mgr. Lenka Bláhová)