Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě – Dotační titul 3