Polutanty ve vodách – jejich stanovení a možnosti jejich odstranění