Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)