Studium uvolňování škodlivin ze sorbentů na bázi silikátů