Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve