Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady