Teplota jako faktor ovlivňující adsorpci z roztoků na uhlí