Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů)