Analyzátor zeta potenciálu

Analyzátor zeta potenciálu umožňuje simultánní analýzu distribuce velikosti částic (rozpětí velikostí 3,8 – 105 nm).