Atomový absorpční spektrometr Agilent 240Z AA s grafitovou píckou GTA120

Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací (grafitovou píckou) a Zeemanovou korekcí. Přístroj umožňuje stanovení koncentrací iontů kovů ve velmi nízkých koncentracích. Využití nachází především při stanovení koncentrací iontů těžkých kovů ve vzorcích životního prostředí.