Bezdrátový senzor plynného O2, PS-3217

Bezdrátový senzor kyslíku umožňuje měřit koncentraci plynného kyslíku, vlhkost a teplotu vzduchu v celé řadě biologických, ekologických a fyziologických pokusů. Je přesný a snadno použitelný, takže je dokonalým senzorem pro studium fotosyntézy, dýchání, či sledování kyslíkových cyklů v prostředí. Díky experimentům založeným na dlouhodobém sběru dat může tento senzor nalézt uplatnění nad rámcem laboratorních cvičení a snadno studentům poskytnout dlouhodobá data z jevů trvajících hodiny či dny. Bezdrátový senzor plynného kyslíku obsahuje také senzory pro měření okolní teploty a vlhkosti.

Funkce:

  • Připojení Bluetooth® a USB
  • rozsah 0-100% koncentrace plynného kyslíku
  • přesnost ± 1% při konstantní teplotě a tlaku
  • Měří také okolní teplotu a vlhkost
  • 2-3 roky životnosti s vyměnitelným snímacím prvkem

Není třeba rozhraní.

Všechny bezdrátové snímače PASCO se připojují k počítačům, Chromebookům a tabletům přes Bluetooth 4. Žádné další vybavení není nutné! Náš software (SPARKvue nebo PASCO Capstone) umožňuje studentům vidět a analyzovat data v reálném čase.

Dobíjecí baterie s dlouhou životností

Bezdrátový senzor plynného kyslíku pracuje v režimu nízké spotřeby napájecího proudu, což zaručuje dlouhou životnost baterie během laboratorní aktivity. Software PASCO zobrazuje aktuální stav baterie. Je-li baterie velmi vybita, lze připojit USB kabel a pokračovat ve sběru dat.

Ukládání dat do interní paměti

V režimu vzdáleného sběru dat můžete do interní paměti zaznamenávat data celé dny, týdny a dokonce měsíce, a to bez nutnosti připojení k PC či tabletu. Na konci experimentu stačí spustit PASCO software a naměřené hodnoty z čidla stáhnout.

https://www.pasco.cz/senzory-a-cidla/7-bezdratove-senzory/106-bezdratovy-senzor-plynneho-o2