Infrateploměr (bezdotykový)

Tento teploměr umožňuje bezkontaktní měření teploty pasivním snímáním infračerveného záření vyzařovaného předměty.

Stejně jako ostatní senzory společnosti Vernier i tento teploměr lze použít k zaznamenávání dat do počítače v průběhu času.

Předností teploměru je kromě bezkontaktního měření (na dálku) také rychlá odezva. Není třeba čekat na vyrovnání teplot měřeného objektu a teploměru.

Technické údaje

Rozsah: -20 °C až 400 °C

Citlivost: 1 °C

Přesnost: ±2 % nebo ±3 °C podle toho, co je větší (při provozní teplotě čidla 18 °C až 28 °C)

Rychlost odezvy: 1 sekunda

Provozní teplota: 0 °C až 50 °C

Provozní relativní vlhkost: do 70 %

Lze použít společně s rozhraními Vernier (například Go!Link nebo LabQuest) i samostatně.

Výdrž baterií (4×AAA): zhruba 100 hodin (závisí na míře používání podsvícení a zaměřovacího laseru)

Jak infrateploměr funguje

Každý objekt vyzařuje elektromagnetické záření, jehož spektrum a intenzita závisí na teplotě povrchu tohoto objektu a na vlastnosti zvané emisivita.

Emisivita dokonale černého tělesa je 1, pro většinu běžných objektů můžeme počítat s emisivitou okolo 0,95 – což je i přednastavená hodnota pro tento teploměr. U lesklých objektů, které mají výrazně nižší emisivitu, dochází proto k špatnému čtení teploty. Můžeme si pomoci natřením malého kousku povrchu na černo, nebo nalepením černé pásky.

K určování teploty slouží senzor citlivý na záření o vlnových délkách 600 nm až 1400 nm. Teplota je určována z tvaru spektra.

Záření vstupuje do senzoru z určitého prostorového úhlu, který si můžete představit jako kužel s vrcholem v teploměru a průměrem 6,5 cm ve vzdálenosti 1 m od senzoru. Na to je potřeba dát pozor při měření teploty malých předmětů (je třeba být dostatečně blízko, aby nebylo detekováno i jiné záření než to, které nás zajímá).