Minispec mq20

Přístroj pro měření Nukleární magnetické resonance (NMR) – relaxometrie. Magnetické pole 0,5 T, měření T1 a T2 relaxačních časů vhodných izotopů (sledovaná atomová jádra musí mít nenulový vlastní moment hybnosti – jaderný spin).