Pasco Sensorium Chemie

Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor CO2 s příslušenstvím, bezdrátový senzor vodivosti, bezdrátový čítač kapek, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá pH elektroda a ORP elektroda. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue.