Termočlánek

Odolné čidlo určené k orientačnímu měření teploty v širokém rozsahu hodnot.

Rozsah a citlivost:

Rozsah: -200 °C až 1400 °C

Citlivost: 0,40 °C

Přesnost: v teplotním intervalu -200 °C až 0 °C:    ±5 °C

v teplotním intervalu 0 °C až 900 °C:      ±2,2 °C

v teplotním intervalu 900 °C až 1400 °C: ±15 °C

Jak termočlánek funguje

Termočlánky se skládají ze dvou různých kovových vodičů, jež jsou na obou koncích svařeny. Držíme-li oba svařené konce na různých teplotách, vzniká mezi nimi elektrické napětí. Tento jev je známý jako termoelektrický nebo Seebeckův jev. U každého vodiče má termoelektrické napětí jinou velikost v závislosti na použitých materiálech. Ze znalosti materiálu použitých vodičů a rozdílu těchto napětí lze pak určit měřenou teplotu.