Ing. Marta Bukáčková, Ph.D.

Dne 23. 8. 2019 obhájila dizertační práci na téma Studium interakce nanočástic s proteiny, charakterizace vhodnými analytickými metodami.