Mgr. Lenka Bláhová, Ph.D.

Dne 21. 8. 2018 obhájila dizertační práci na téma Charakterizace sorbentů na bázi strusek vhodnými analytickými a fyzikálně-chemickými metodami.