Mgr. Monika Motlochová, Ph.D.

Dne 14. 12. 2018 obhájila dizertační práci na téma Nanostrukturní deriváty oxidu titaničitého: syntéza, termický rozklad a využití jako sorbenty a fotokatalyzátory.