Návštěva na University of Porto

V týdnu 31. 10. – 4. 11. 2016 navštívil Václav Slovák Univerzitu v Portu (Portugalsko).

 

Cílem cesty bylo navázání spolupráce s výzkumnou skupinou prof. J. Figueireda (LSRE-LCM, na snímku vlevo) zabývající se syntézou a testováním uhlíkatých materiálů pro katalytické aplikace. Zároveň byly konzultovány výsledky dosažené v průběhu stáže Gabriely Hotové na stejném pracovišti.
Návštěva byla realizována v rámci projektu Navázání spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a University of Porto v oblasti povrchové oxidace uhlíkatých materiálů (MSK VaV TO4).