Didaktická konference na KCh

Na Katedře chemie proběhla didaktická konference Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie.

 
Ve dnech 22. – 24. května 2017 pořádala Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pod záštitou děkana PřF OU doc. RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D. již tradiční mezinárodní konferenci tematicky zaměřenou na pregraduální přípravu a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. V tomto roce ji naše katedra organizovala již po šesté. Velmi nás potěšilo, že se konference zúčastnili jak vysokoškolští odborníci – didaktici chemie a chemici, tak učitelé chemie základních a středních škol i studenti magisterských a doktorských studijních programů. Díky zástupcům z českých, polských, slovenských a německých vysokých škol a organizací zabývajících se oblastí vzdělávání jsme získali představu o aktuálních problémech řešených na jednotlivých pracovištích či v jednotlivých zemích.

Celý odborný program konference odrážel současnou problematiku chemického vzdělávání, jednání bylo zaměřeno především na následující oblasti:

  • Cíle, obsah a organizace pregraduální přípravy učitelů chemie
  • Nové trendy ve výuce chemie a dalších přírodovědných předmětů
  • Postgraduální vzdělávání učitelů chemie
  • Výzkum v didaktice chemie

 
V rámci společenského programu navštívili účastníci konference Dolní oblast Vítkovic, kde byl pro ně připraven speciální program včetně prohlídky vysoké pece. Společenský večer se konal v atriu budovy M – k dobré atmosféře večera jistě přispělo i saxofonové kvarteto složené ze studentů Fakulty umění OU
a cimbálová muzika.

Jsme velmi rádi, že účastníci konference odjížděli z Ostravy velmi spokojeni jak s odborným, tak společenským programem. Jsme velmi rádi, že Katedra chemie jako organizátorka konference opět nezklamala – poděkování patří všem pracovníkům a studentům, kteří přispěli k pohodovému průběhu konference !!!

untitled-9039
untitled-9371
untitled-9072
untitled-9358
untitled-9349
untitled-9321
untitled-9152
untitled-9141
untitled-9129
untitled-9116
untitled-9104
untitled-9089