Stáž Ph.D. studentky Lenky Bláhové

Ph.D. studentka Lenka Bláhová absolvovala tříměsíční stáž na Ústavu anorganické chemie (Akademie věd Slovensko) u paní doktorky Jany Madejové (1. 3. – 31. 5. 2017).

 

Cílem stáže byly analýza (přednostně pomocí IR spectroskopie) různých typů strusky (původní, alkalicky aktivované, sycené kationty těžkých kovů) vhodnými metodami. Cílem bylo hlavně získání praktických dovedností v oblasti IR spektroskopie. IR spektra všech typů strusek byly měřeny pomocí difúzní reflektance (DRIFT) a KBr tabletovou technikou ve střední oblasti, totálním zesíleným odrazem (ATR) and PE-tabletkami ve vzdálené oblasti. Termická stabilita byla testována pomocí IR cely, která vyhřívala vzorkový prostor od 25 – 200 °C. Navíc byla měřena rentgenová difrakce všech vzorků a také obsah totálního uhlíku. Získaná data by mohla popsat sorpční mechanismus na struskách a jejich strukturní vlastnosti.

untitled-093852
untitled-105629
untitled-150824