Stáž Ph.D. studentky Marty Bukáčkové

Ph.D. studentka Marta Bukáčková absolvovala tříměsíční stáž na Polské akademii věd Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni u pana profesora Zbigniewa Adamczyka (27. 2. – 2. 6. 2017).

 

Stáž byla zaměřena na experimentální a teoretické studie tvorby monovrstvy nanočástic oxidu kovů na pevném substrátu a kinetiku adsorpce proteinů. V rámci série měření byly charakterizovány nanočástice ZnO, TiO2 a CeO2 z fyzikálněchemického hlediska pomocí technik DLS (dynamický rozptyl světla), LDV (laserová Dopplerova velocimetrie), AFM (mikroskopie atomárních sil) a SEM (skenovací elektronová mikroskopie). Teoreticky a experimentálně byla studována depozice nanočástic na povrchu slídy (techniky AFM a QCM – quartz crystal microbalance), určovány a modelovány elektrokinetické charakteristiky monovrstvy nanočástic a elektrostatických interakcí molekuly proteinu s nanočásticemi a měřena kinetika adsorpce těchto částic. Stáž byla přínosná v mnoha směrech a spolupráce s tímto institutem bude pokračovat i nadále.

krakow_03
krakow_02
krakow_01