Termoanalytický seminář na Katedře chemie

Dne 10. 10. 2017 se na Katedře chemie uskutečnil 2. Termoanalytický seminář (TAS).

 
Po předchozím ročníku, který se konal v roce 2015 v Pardubicích, se letošní ročník uskutečnil v prostorách naší katedry. Cílem semináře je setkání zejména studentů a mladých vědců a umožnit jim v rodném jazyce odprezentovat a prodiskutovat výsledky svých termoanalytických měření. Semináře se zúčastnilo okolo 30 teplozpytců, v dopoledních a odpoledních sekcích celkem odznělo 12 přednášek a bylo odprezentováno 7 posterů. Plenární přednášku odprezentoval prof. Martin Palou na téma Application of thermoanalytical methods to investigate glass transformation and cement hydration.
 
Katedra chemie přispěla do programu třemi přednáškami:

  • Petra Bulavová, Jiří Kučerík: Metoda pro určení objemu mikropórů pomocí techniky DSC
  • Eva Kinnertová, Václav Slovák, Petra Bulavová: Sledování kinetiky polykondenzace resorcinolu a formaldehydu pomocí DSC
  • Gabriela Hotová, Václav Slovák, Salomé Soares, José Luís Figueiredo: Využití TG-MS analýzy ke studiu povrchu uhlíkatých materiálu

 
Celá akce se nesla v přátelském duchu, proto doufáme, že se s mnohými opět setkáme za dva roky v Pardubicích na dalším ročníku!

_DSC1238
_DSC1239
_DSC1242
_DSC1246
_DSC1253
_DSC1257
_DSC1258
_DSC1260
_DSC1262
_DSC1264
_DSC1266
_DSC1268
_DSC1269
_DSC1271
_DSC1273
_DSC1274
_DSC1278
_DSC1281