72. sjezd chemiků

Ve dnech 6. až 9. září 2020 se v Praze uskutečnil 72. sjezd českých a slovenských chemiků. Naše katedra na něm měla početné zastoupení – formou přednášky či posteru se zapojilo hned 8 chemiků.

V pořadí už 72. sjezd chemiků z Česka a Slovenska se tentokrát konal v samém srdci české metropole v konferenčních sálech ČSVTS na Novotného lávce. Program této čtyřdenní konference nabídl celou řadu zajímavých přednášek, které byly rozděleny do více než 10 sekcí. 

Pro naše zástupce byly (vzhledem k zaměření jejich výzkumné činnosti) stěžejní sekce Porézních materiálů a Termické analýzy.

Přestože sekce Porézních materiálů byla v rámci sjezdu českých a slovenských chemiků na programu poprvé, o přednášky ani posluchače nebyla nouze. Jedním z prezentujících byl i člen naší výpravy T. Zelenka (Charakterizace porézních materiálů fyzisorpcí plynů – příklady chybné interpretace výsledků). Zájem o tuto sekci podtrhl i fakt, že v jejím průběhu byla založena odborná skupina Porézních materiálů. Sekce tak zažila úspěšnou premiéru.

V rámci Termické analýzy postupně zaznělo dokonce 6 našich příspěvků. Na úvod dostal slovo (a také certifikát) zvaný řečník prof. B. Taraba s přednáškou na téma Můj život s kalorimetrem. Dalšími přednášejícími z našich řad byli B. Komárková (Vliv syntézní procedury a teploty žíhání na vlastnosti TiO2), G. Zelenková (Termoporometrie: Vliv povrchové chemie uhlíku na množství nemrznoucí vody v pórech), V. Slovák (Kinetika z termoanalytických dat nelineární regresí) a E. Kinnertová (Kinetika polykondenzace resorcinolu a formaldehydu pomocí DSC II).

V posterové sekci, která probíhala v prostorách Národního technického muzea,  pak prezentovali svou práci L. Kořená (Vliv porozity na kinetiku povrchové oxidace uhlíku) a M. Harok (Problematika porézních látek jako nadstavbový materiál pro vzdělávání na středních školách; Jak rozvíjet u žáků badatelské dovednosti?).

Za zmínku stojí také skvělá práce, kterou odvedli pořadatelé. Nejen, že dokázali uspořádat sjezd v tomto z epidemiologického hlediska náročném období, ale podařilo se jim také skloubit velké množství přednášek s volným časem a připravit vyvážený program.  Kromě přednášek tak (nejen) naši chemici vyrazili na projížďku na šlapadlech po Vltavě, prohlídku expozic Národního technického muzea anebo na procházku Prahou.